Over Ons

De Anatta Foundation is een jonge stichting van jong professionals die zich inzetten voor een gelukkige mens en een gezonde planeet. De stichting heeft zichzelf drie doelen gesteld in haar missie:
 

 

1. Het promoten van de geestelijke gezondheid

 

2. Het bevorderen van het floreren van de natuur

 

3. Het versterken van de verbinding van de mens met de natuur.

Vooral in dit laatste aspect zien we als Anatta Foundation de mogelijkheid om een succesvolle duurzame verandering in gang te zetten voor een toekomst met een florerende natuur met een geestelijk gezonde mens.

Onze Projecten

 

Om onze missie te verwezelijken richten werken we momenteel aan drie projecten: Salvaj, Happy Onion en het organiseren van internationale jongerenuitwisselingen.

 

Visie

 

Wij zien de natuur als een proces van eindeloze ontwikkeling en groei. Als we als de natuur kunnen leren zien als een proces, in plaats van een iets statisch, is het veel makkelijker om te zien dat wij als mensheid onderdeel uitmaken van ditzelfde proces dat we de natuur noemen. Iedereen weet dat in een enkel zaadje de potentie ligt opgeslagen om uit te groeien tot een volledige boom die weer nieuwe zaadjes geeft die een volledig bos kunnen gaan vormen. Als we dat beseffen, is het niet moeilijk om te zien dat wij als mensheid daar niet zoveel van verschillen.

Juist daar ligt voor ons de oorzaak van en tegelijk ook de oplossing voor veel van de hedendaagse problemen. Soms lijkt het alsof we ons als 'moderne' mens boven de natuur zijn gaan zien, als een soort superieur wezen en ons daarmee hebben los proberen te maken van de natuur. Als dit het wereldbeeld is, zal het geen ethische bezwaren geven om de natuur uit te buiten ten behoeve van persoonlijk of economisch gewin. Maar als we leren zien dat we als mensheid onderdeel uitmaken van een proces, dan zullen we veel beter zorgen voor dat proces, voor de ecosystemen op deze planeet, voor onszelf en voor elkaar. 

Mission Statement

 

We vinden het belangrijk om in een gezonde wereld te leven. Met een florerende planeet, en met gezonde en gelukkige levende wezens. Een wereld waarin deze elementen kunnen zijn en in harmonie kunnen existeren. Hier willen we in onze activiteiten aan werken, op een duurzame manier (ook economisch). We willen dit doen door projecten op te starten die passen bij onze missie en die worden gedragen door een gemeenschap van gelijkgezinden. Wij geloven dat we samenwerking nodig hebben om een weerbare en productieve samenleving te kunnen hebben, net zoals een volwassen bos wordt gekenmerkt door een hoog niveau van symbiose. 

Betekenis

 

Het woord Anatta komt uit het Pali en verwijst naar een Boeddhistisch kenmerk van het menselijke bestaan: zelfloosheid. Volgens de Boeddhistische filosofie wordt het bestaan van alle levende wezens op aarde gekenmerkt door drie karakteristieken: (1) de aanwezigheid van leed (Dukkha), (2) de vergankelijkheid van alles (Anicca) en (3) de afwezigheid van een zelf (Anatta).

Ons Team


 

Sebastian Weesjes

Sebastian Weesjes is de vice voorzitter van de stichting. Sebastian is trainer bij verschillende organisaties in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en debatteervaardigheden.

Thomas Albers

Thomas Albers oprichter en voorzitter van de stichting. Thomas is psycholoog natuurliefhebber en sociaal ondernemer.

Sybren Bouwsma

Sybren Bouwsma is de secretaris van de stichting. Hij is opgeleid als sociaal onderzoeker, ethicus en werkt momenteel als natuurcoach.

Lennart Bakker

Lennart is onze penningmeester van het bestuur. Als financieel expert en projectleider heeft hij de laatste jaren bouwprojecten geleid op de Filipijnen na de verwoestingen van tyfoons.

Kom in contact

Wil je meer weten over onze stichting of onze projecten. neem gerust contact met ons op. Wij zijn altijd geintereseerd om je te informeren en in samenwerking.

1. Naam van de Stichting: Stichting Anatta Foundation
2. Correspondentieadres: Admiraal de Ruyterstraat 125
7122WH Aalten
3. KvK-nummer: 63122170
4. Belastingnummer (RSIN): 8551.01.908
5. Bankrekeningnummer: NL49 TRIO 0198 3048 89
6. Contactpersoon: Thomas Albers
thomas [at] anattafoundation [punt] org
+39 3348735077