De stichting

 

Anatta Foundation is een stichting van young professionals die zich inzet voor het welzijn van mens en planeet. Wij richten ons op het versterken van geluksgevoelens, welzijn en verbinding met de natuur.


DIT IS ONZE MISSIE:
 

ONZE VISIE

Anatta Foundation ziet de natuur als een bijzonder en inspirerend proces waar de mens inherent onderdeel van is. Als we de natuur weer leren zien als een deel van onszelf, is het makkelijker om te beseffen dat het belangrijk is om goed voor de natuur, en daarmee onszelf, te zorgen.

De natuur inspireert ons tot het vernieuwen van menselijke gemeenschappen gebaseerd op de waarden van wederkerigheid, veerkracht, diversiteit en onderlinge afhankelijkheid. Ook geeft de natuur ons inspiratie om oplossingen te vinden voor de vraagstukken van de 21ste eeuw.

 
MISSION STATEMENT

Het lijkt alsof we ons als 'moderne' mens los van de natuur zijn gaan zien, en ons daarmee hebben los proberen te maken van de natuur. Bij de Anatta Foundation geloven we dat als dit de overtuiging is, het geen ethische bezwaren geeft om de natuur uit te buiten ten behoeve van persoonlijk of economisch gewin. Als we leren zien dat we als mensheid onderdeel uitmaken van diezelfde natuur, zullen we beter zorgen voor deze planeet, voor onszelf en voor elkaar.

Anatta Foundation vindt het belangrijk om in een gezonde wereld met gelukkige mensen te leven. Wij geloven in een wereld waarin mensen en de natuur in harmonie kunnen bestaan. Wij belichamen de missie om mensen met het echte leven te verbinden door onze projecten.

Deze missie wordt vertaald in onze projecten die zich laten inspireren door de natuur. Wij leren mensen elkaars unieke taal te spreken en met elkaar samen te leven. Wij willen iedereen die geraakt wordt door onze missie stimuleren om de volle potentie uit zichzelf en daarmee onze samenlevingen te halen.

Door het toepassen van principes zoals veerkracht, diversiteit en samenwerking helpen wij de weerbaarheid en kennisproductie van samenlevingen te vergroten. Wij bieden innovatieve structuren van leren en samenleven aan die een hernieuwd gevoel van verbinding tussen mensen onderling, en van verbinding tussen mens en de natuur geven. Anatta foundation ondersteunt het opbloeien van de mens, van gemeenschappen en van de natuur. Wij richten ons op duurzame en effectieve impact in een veranderende wereld.


Onze aanpak
De Anatta Foundation zet zich in voor een duurzame transitie naar een toekomst waarin mensen gelukkig zijn, hun eigen mogelijkheden realiseren en een bijdrage leveren aan de samenleving waartoe ze willen behoren. En dat alles in harmonie met gezonde ecosystemen. Om onze doelen te verwezenlijken richten we ons op de volgende speerpunten.

Wij innoveren
Met onze visie op innovatief onderwijs en training creëren wij leerervaringen voor jongeren en volwassenen die uitdagen om tot volledige bloei te komen. Wij vormen krachtige netwerken van mensen die op een gezonde manier willen samenleven.Onze strategie
Anatta Foundation inspireert gemeenschappen om zich aan te passen aan de behoeftes van de 21e eeuw. In een globaliserende wereld waarin het klimaat verandert en het welzijn van mensen wordt bemoeilijkt, versterken we de lokale verbindingen tussen mensen en hun omgeving. Wij brengen mensen weer in contact met hun wortels en het ecosysteem. De Anatta Foundation laat zich inspireren door de wijsheid van de natuur om antwoorden te bieden op de vraagstukken van deze tijd.

Betekenis
Anatta foundation heeft zich laten inspireren door het Boeddhisme. Het woord Anatta komt uit het Pali en verwijst naar een Boeddhistisch kenmerk van het menselijke bestaan: ‘zelfloosheid’. Volgens de Boeddhistische filosofie wordt het bestaan van alle levende wezens op aarde gekenmerkt door drie karakteristieken: (1) de aanwezigheid van leed (Dukkha), (2) de vergankelijkheid van alles (Anicca) en (3) de afwezigheid van een zelf (Anatta).